Канализация

Модул за канализация

Модулът за канализация е идеалният инструмент за подробно планиране на сложни дренажни мрежи. Моделът за отводняване е изобразен асоциативно в етажни планове, секции, изгледи, както и перспективи и предоставя списъци с части.

Функционалност

Модулът за канализация генерира триизмерна дренажна мрежа, изобразява това логично в етажни планове, изгледи и участъци и предоставя съответните списъци с части на цялата дренажна мрежа. Модулът за канализация автоматично генерира триизмерна дренажна мрежа въз основа на товарните точки с входни маркери, наклони на тръбопровода, желани напречни сечения, наклони, шахти, колектори и друга подходяща информация. Софтуерът изчислява тройници, намаления и произтичащи наклони и ги прилага логически в модела на проектиране.

Изобразяване

Триизмерната тръбопроводна мрежа е основа за генериране на планове, създаване на връзки правилно и прилагане на избраните цветове. Тръбите се именоват въз основа на информация за модела на дизайна – трябва само да изберете позицията на етикета.

Списъците на частите се генерират на базата на триизмерния дренаж. Те включват дължини на тръбите с напречни сечения, тройници, шахти, редуктори и всички необходими конструктивни части за създаване на дренаж.