Terrain module

Модулът за терен се използва за жилищно и обществено строителство и за ландшафтна архитектура. Три измерен терен се генерира от интерпретацията на точки в пространството и криви. Този терен може да се моделира и да се добавят пътища, подпорни стени, точки и обем за изкопаване. Теренът се изобразява в логически чертежи, изгледи и секции и извежда план за изкопа.

Бази данни

Модулът за теренът може да интерпретира ASCII данни в различни формати, Interlis и Shape файлове, като ги преобразува в 3D модел. Векторни данни като DXF / DWG могат да се използват от референтен чертеж за прехвърляне на кадастрални данни.

Функционалност

На базата на въведените точки, криви или точкови файлове се формира триизмерен терен. Теренният модул може да се моделира чрез манипулиране и на трите измерения на точките и кривите. С въвеждането на границата на парчето земя теренът се намалява до този размер.

 

Особено стръмни склонове и равни точки могат да бъдат моделирани с ръбове и повърхности. Пътищата се дефинират със свързани склонове или разкопки на базата на многоъгълници или сплайнови криви.
Изкопът се дефинира чрез въвеждане на очертанията на изкопа, неговите ъгли на наклона и пода с градиент, съответно чрез определяне на обема за изкопаване. Изкопът осигурява обема и свързан с него план за изкопаване.

Изобразяване

За ефективно представяне теренът може да бъде оборудван с текстури и NCS / RAL цветове. Части от библиотеките за растения и хора могат да се добавят към терена и автоматично се подравняват към повърхността. Кривите на височината се именоват автоматично, а също така могат да бъдат изобразени пространствено в 3D модела, който предлага оптимална ориентационна основа в модела на проектиране и за изгледи.