Графично проучване на количествата

Графично проучване на количествата

Графичното проучване на количеството в ELITECAD се основава на база данни и се задава в зависимост от модела. Данните за количеството са двупосочно свързани с BIM модела и са представени графично в него.

Чрез избиране на един елемент в BIM модела, съответната стойност ще бъде показана и подчертана в базата данни. Ако директно изберете стойността в базата данни, свързаният елемент в модела ще бъде подчертан. Поради тази причина се постига оптимална пригледност и правдоподобност на избраните обекти и в същото време има добър визуален контрол.

Доклади с илюстрации

Отчетите за проучване на количествата са структурирани логично, имат гъвкави оформления, базирани на Microsoft Excel и незадължителни графични изображения на врати и прозорци.