Визуализации

Елементи за графичен дизайн

ELITECAD предлага богата гама от линии, шрифтове, щрихи, текстури и цветове за проектиране на висококачествена графика за вашите проекти. За реализиране на вашите индивидуални идеи са на разположение подходящи редактори и библиотеки.

Ясен и логичен потребителски интерфейс ви позволява да определяте цветове, повърхностни, структури, свойства на материала и много други. Чрез настройките за предварителен преглед могат да бъдат преглеждане, преди да бъдат избани. Поради последователния параметричен в ELITECAD всички промени в проекта се обновяват автоматично в изгледите.

Библиотека

ELITECAD предлага специализирана за архитектура библиотека, включваща повече от 5000 части в 2D и 3D. Библиотеката е ясно структурирана в папки, за да можете да намерите желаните компоненти и да ги използвате във вашия модел чрез “drand and drop”.

Линии и контури

Линиите и контурите в ELITECAD могат да бъдат с всеки цвят, дебелина и форма, като вълнообразни линии, пресечени – пунктирани – пунктирани и подобни.

Цветове

Като опция се предлагат определенията на цветовете NCS или цветовата палитра RAL. Могат да бъдат използвани цилиндрични и линейни цветовите градиенти.

Материали

Управлението на текстурите предоставя богат избор от специфични за строителството материали. Те включват, камък, зидария, дърво, стъкло, метал и растения.
Само с няколко стъпки можете да допълвате с ваши собствени материали. С помощта на “drag and drop” можете директно да зададете текстура на обектите си. Всички свойства и ефекти важни за изобразяването, могат да бъдат зададени и тук.

Щрихи

В допълнение към широка гама щрихи към дефинираните материали, е възможно да се дефинират потребителски щрихи. Едновременното изобразяване на цветове, цветови градиенти и линии предлага оптимален и индивидуалност на проектирането.

Шрифтове

Можете да изберете от TrueType и векторни шрифтове за професионални надписи на планове и документи. Шрифтовете са с множество параметри, между които цвят на текста, цвят на фона, подравняване, ъгъл и табулация.

Можете да запаметите настройките като шаблон, така че те да са достъпни за използване по-късно. Автоматичните текстове позволяват използването на системната информация и проекта, като дата, потребител, име на чертеж, съдържание на чертежа, мащаб и т.н., като например шаблоните за оформление и заглавката могат да бъдат етикетирани автоматично.

OpenGL изображение със сенки

Използването на OpenGL технология позволява на потребителя да определя сенкки на модела, които се оформят и променят автоматично по време на работа върху модела.

Изобразяването с цветове, текстури и сенки ви помага да редактирате динамично 3D моделите и ви дава възможност за максимално реалистично представяне, много преди да започне истинският процес на изобразяване. Необходимите ресурси се осигуряват от графичната карта, което гарантира оптимално представяне в композицията на изображението.

Интегриран Pixeleditor

С функционалността на интегрирания графичен редактор всички промени могат да бъдат реализирани лесно. Това ви дава възможност за създаване на индивидуални графики в модела по време на CAD планирането. Могат да бъдат използвани множество графични формати като JPEG, TIFF, GIF и BMP.

Камера

Камерата може лесно да бъде позиционирана в няколко изгледа едновременно. Можете да зададете позицията на изгледа, фокусната точка, височината на гледане / целта и ъгъла на отваряне чрез плъзгане на точките за манипулация или чрез въвеждане на цифрови стойности.

Източници на светлина

Пет различни вида източници на светлина – околна светлина, слънчева светлина, паралелна светлина, насочена светлина и светлина в точка, могат да се избират в произволен брой и комбинация, за да поддържат оптималната осветеност на 3D модела. Подобно на камерата, източниците на светлина могат лесно да бъдат позиционирани в няколко изгледа едновременно и да се настройват интуитивно.

Симулация на положение на слънце

На разположение е анимационен инструмент за симулиране на прогресията на сянката за определен период от време. Това ви дава възможност да симулирате осветяването на помещенията, както и от сянката на сградите и ако желаете, да го представите в режим на цял екран.

За да се изобрази реалистичен акцент на сянката, слънчевата светлина може да бъде позиционирана индивидуално според географското положение, дата и час. В резултат на това получавате важна качествена информация за градиента на сенките за един ден или за цяла година.

Пресмятане

Благодарение на прилагането на допълнителни визуализации за повърхностите, текстурите, отражения и други, ELITECAD генерира висококачествени, реалистични изображения с кратко време за изчисляване. Друго голямо предимство е автоматичното предположение за промяна на модела чрез параметрите на компонентите.

Осветление

Благодарение на добре балансираното разпределение на светлината могат да бъдат постигнати ефектни изображения. Дизайнерският модел получава информация за това как трябва да се държи светлината върху модела при последващо изобразяване. Дизайнерският модел получава информация за това как трябва да се държи светлината върху дизайнерския модел при последващо изобразяване. Реалистични, висококачествени изображения могат да бъдат изобразявани чрез разпределението на светлината в процедурата за радиочувствителност.

Рейтрейсинг (Raytracing)

Рейсингът управлява как светлината от слънцето и други източници на светлина се държи в 3D модела. Рейсингът изчислява дали светлината трябва да се отразява от определени материали и до каква степен помещенията трябва да бъдат осветени. В зависимост от дефиницията, материалите също могат да се появят като източници на светлина.