Нива на детайлност

Нива на детайлност

Чертежите са изобразени в зависимост от мащаба, въз основа на специфични за страната стандарти (ÖNORM, DIN, SIA) или на индивидуални настройки. Разбира се, имате възможност да прехвърлите промените в етапа на планиране към други етапи на планиране.

Мащабът и изобразяването на всички параметрични строителни обекти и 3D свободни форми могат да се управляват автоматично с нива на детайлност (ниво на изобразяване на чертежа). Дефиницията на ниво на детайлност е графично базирана и затова лесно и бързо се адаптира към индивидуалните изисквания.

При планирането на дизайна редица подробности все още не са зададени. Изобразяването на етажни планове, фасадни изгледи и секции се извършва в намалена форма. Това се отнася и за оразмеряване, етикетиране и щрихи. С доставката на ELITECAD стандартът за страната е предварително зададен.

Изобразяването в работни чертежи се извършва с по-високо ниво на детайлност. Многопластови изображения с подходящи материали, прецизно, асоциативно именоване и дефиниция на детайлите. Графичните средства като собствени щрихи, видове линии, шрифтове, цветове и т.н. позволяват вашето индивидуално изобразяване.
Работните чертежи остават, разбира се, възложени на модела и от него могат да бъдат извлечени в други етапи на планиране, така че състоянието на вашия проект винаги да бъде последователно и актуално.

Детайлно планирането на строителните детайли се определя въз основа на работния чертеж и има повишено ниво на детайлност. Обширната библиотека от компоненти и символи за вграждане ви помага да разработите детайлите, които могат да останат свързани с модела или да бъдат отделени. В резултат на това е възможна независимата 2D обработка на детайли.