03.1 Дефиниране на сграда – основна сграда

03.1 Изграждане на сграда – основна сграда

  • Определяне на основата на етажа според плановете
  • Определяне на материалите за стени и тавани
  • Определете сградата и се преминаване в 3D