Проектиране на сграда с ELITECAD само за 10 минути!

Проектиране на сграда само за 10 минути с ELITECAD!

Ако все още проектирате в обикновените 2D чертожни програми, гледайте това видео. Ще ви покажем как с ELITECAD можете да направите проект, 3D модел и визуализация на сграда за по-малко от 10 минути. Ще разберете какво е параметрична архитектурна програма и какво ни помага това. Що е то BIM и има ли почва у нас? Ще ви покажем как да работите както в 3D изглед, така и в чертеж, както вероятно повечето от вас са свикнали. Да започваме!

В началото ще  начертаем външния контур на желаната сграда.

В настройките за структурата можем веднага да дефинираме основните параметри на сградата.

Въвеждаме само на няколко основни стойности като  височина и брой на етажите, дебелина на плочата и това ни дава двуизмерна визуализацията на сградата с маркери за височина.

Тези стойности се задават като основна настройка, но могат да бъдат променяни по всяко време на проектирането. Промените на свързаните параметрични архитектурни обекти като стени, плочи, колони, стълби, прозорци, врати и стаи няма нужда да се задават по отделно, а се изчисляват автоматично в зависимост от тези настройки. Това води до високо ниво на сигурност, тъй като се избягват потенциални грешки ако правим тези неща ръчно!

Още в началото могат да се изберат различни видове предварително дефинирани едно- или многослойни стени и плочи, както и начина на визуализиране на размерните линии върху чертежа. 

След това само с едно цъкване на мишката върху начертания полигон създаваме 3D BIM модел с всички етажи и параметри, които въведохме преди малко. Всички обекти са генерирани по BIM стандартите на buildingSMART BIM и могат да носят много допълнителна информация, а не само геометрична форма.

До тук сме начертали само един затворен контур, а вече вдигнахме 3D модел на нашата сграда. По този начин самото чертане е сведено до минимум и оставяме ELITECAD да върши нашата работа. 

ELITECAD предоставя много интуитивни инструменти за лесна промяна на геометрията на обектите. Всякакви промени по проекта могат да бъдат приложени както към целия 3D модел, така и само към определен етаж.

Селекцията на обекта и интелигентния курсор подпомагат потребителя и осигуряват лесна и интуитивна работа.

Можете да правите промените както в 2D чертежа, така и в 3D модела.

Изборът на няколко обекта, в този случай плочи, дава възможност да се правят промени на няколко етажа едновременно. Избираме плочите и правим промени по всичките едновременно.

Колоните също са параметрични обекти  и автоматично се настройват към височината на етажа.

За направим парапет избираме от предефинираните парапетни стени. Местоположението се определя след въвеждане само на няколко точки. Ще разделим парапетната стена на два отделни елемента, за да копираме едната и в останалите етажи. Те автоматично се копират на правилното място.

Чрез копирането на параметрите на стената, същия парапет можем да направим и на друго място в модела. 

Както вече се видя при стените, бързите и лесни възможности за промени са налични за всички обекти. Друг пример тук са плочите.

Прозорците могат да бъдат дефинирани по различни начини. Отново можем да използваме предварително дефинираната библиотека с обекти. След като изберете желания тип прозорец, контурът за прозореца може например да бъде произволен правоъгълник, които начертаваме директно върху фасадата. Той може да се простира на един или няколко етажа. Резултатът е параметричен прозорец. Освен това бързо дефинираме още един прозорец на терасата. Завъртаме модела в 2D изглед, за да работим по прецизно. Предварително дефинираните прозорци с точни размери са друг начин за добавяне на прозорци към стените.

Копирането на един или няколко прозореца също е лесна задача и може да се направи директно в 3D модела. При копиране на прозорци и врати те винаги се подравняват правилно и се причисляват към съответните обекти, в този случай външните стени.

Разбира се, в ELITECAD винаги имате възможността да работите в 2D чертеж, който е пряко свързан с 3D модела. Връзката чертеж-модел винаги е актуална, което може лесно да се провери графично при работа в режим на няколко прозорци. В следващата стъпка позиционираме вътрешните стени, врати и стълби в 2D чертежа. Всички елементи се появяват моментално и в 3D модела. Прозорците, които вече са позиционирани, могат да бъдат коригирани или копирани върху повърхности на стената по-късно само с няколко щраквания. Размерните линии се  се актуализират автоматично.

Типът стълбище може да бъде избран от набор от предварително дефинирани типове. Общата височина, както и броят на стълбите автоматично се адаптират към височината на етажа, с възможност за ръчна промяна на отделните стойности по всяко време.

Стаите се състоят от множество параметри, които зависят от местните стандарти, подовата конструкция, както и  покрития за стени и тавани, които вече са предварително дефинирани в базата данни.  Можем да даваме имена на отделните стаи.

Всички обекти, могат лесно да бъдат копирани на същото място, но на на друг етаж.  Те могат да бъдат копирани на всички други етажи или само на определени с няколко лесни стъпки и дори автоматично да се настройват към новите параметри като височина на етажа. 

Кога изтрием даден прозорец, съответния отвор във фасадата се затваря автоматично.

Като следваща стъпка трябва да се добавят няколко балкона. Чрез извършване на проста геометрична корекция на част от външната стена, в този случай в плана на етажа, и в същото време препращане към произволно избрана точка, всички други засегнати обекти се актуализират автоматично. Същата процедура в 3D модела води до желаната промяна в етажа по-горе. 

В тази част на фасадата ще направим ъглов прозорец.

След като изберете типа и формата на прозореца, размерите могат лесно да бъдат получени от референтни точки на други етажи или от други обекти. 

Сега всички ръбове на плочата трябва да бъдат преместени навътре с дебелината на изолационния слой на стените. 1 щракване – 1 стойност – работата е свършена.

Слоеве на стената на фасадата автоматично се приспособяват към новата геометрия.

Като следваща стъпка ще направим няколко балкона, като редактираме част от външната стена. Работим в 2D проекция. След като направим промяната, всички засегнати обекти се актуализират автоматично. Същата процедура можем да направим и в 3D изглед. 

За изграждането на остъклена тераса е необходима стъклена конструкция с височина на помещението. Един от начините за създаване на стъклени елементи е чрез начертаване на произволен диагонал, който дефинира правоъгълник.

Размерите на рамката могат да бъдат конфигурирани. Могат да се добавят и адаптират разделители.

За да направим парапетите на горния етаж, просто начертаваме котур. Отново базата данни предоставя множество предварително дефинирани типове парапети, които могат лесно да бъдат разширени с персонализирани типове.

За определим как точно ще изглеждат прозорците използваме прост графичен инструмент, който позволява използването на индивидуална дебелина на профила, хоризонтални, вертикални, както и персонализирани разделения на рамката и крилата. 

Сега задаваме работна повърхнина върху една фасада, за да направим няколко допълнителни прозореца на други етажи, използвайки 2D работния изглед. Съществуващите прозорци могат лесно да бъдат копирани на допълнителни позиции на фасадата, коригирани към нови референтни точки и след това да бъдат копирани на произволни етажи. По време на този процес прозорците винаги автоматично се приспособяват към съответните стени, бързо лесно и ефективно.

Сградата все още има нужда от входна врата. За целта съществуващият прозорец просто се заменя с входен елемент от библиотеката с обекти.

На терасата трябва да се направи врата и след това тази промяна да се разпространи към всички структурно идентични обекти в целия 3D модел. По този начин промените могат да бъдат приложени към всички обекти по бърз и лесен начин, с възможност за незабавна графична проверка.

Интелигентните конструктивни части съдържат голям брой информация, която не трябва да се изобразява във всички фази на планиране. Нивото на детайлност на автоматично генерираните чертежи в ELITECAD се управлява в специфични за страната стандартизирани нива на представяне, които могат да бъдат превключени с едно щракване по всяко време. Чертежите се променят в съответствие с избраното ниво на представяне.

Това не само засяга всички параметри на проекта, но и изобразяването на планове, изгледи, секции и етажни планове. Всичко се актуализира, за да отговаря на специфичните за страната стандарти.

Успяхме да проектираме 3D модел на сграда, като използваме строителни елементи, които са дефинирани според стандартите на buildingSMART. Получихме автоматично извлечени 2D чертежи на целия модел!

И направихме всичко това за по-малко от 10 минути … мисията е изпълнена!

В ELITECAD има вградена визуализация с възможност за виртуална разходка в нашия модел без необходимост от преминаване в допълнителни софтуерни програми.

Ако искате и вие да се пробвате, свалете тестовата версия от нашия сайт elitecad.bg. Там ще намерите видео и pdf уророци, примерни проекти и още много. Ако има въпроси, пишете ни в чата на сайта! Довиждане!