04. Покрив – конструкция, покривен прозорец

04. Покрив – конструкция, покривен прозорец

  • Създаване на двускатен покрив със стандартни параметри
  • Определяне на ребрата на равнината на покрива
  • Поставяне на покривни прозорци