05.1 Прозорци – 2D

05.1 Прозорци – 2D

  • Поставяне на прозорци прозорци в чертежа
  • Поставяне на ъглови прозорци / прозорци на мазета
  • Определяне на формата на прозореца – правоъгълник чрез диагонал
  • Промяна и подравняване на прозорци