Конструктивни елементи и контури [Първи стъпки с ELITECAD]

Как се работи с конструктивните елементи и контурите в ELITECAD?

В това видео ще разгледаме някои основни неща в интерфейса на ELITECAD, toolbar-рите, как се работи с конструктивните инструменти, чертане и редактиране на контури.

Ако искате и вие да се пробвате, свалете демо версията нашия сайт elitecad.bg

Първото нещо, което лично аз правя е да отида в Settings \ General и да активирам Pan with middle mouse button. Когато е активирано със средния бутон на мишката придвижваме модела, а с Ctrl и средния бутон въртим.

Ще започна с лентата с инструменти от лявата страна.

Първият раздел е с помощни линии. Много полезно нещо, не само когато чертаем. Може да поставяме помощни линии през две точки, под определен ъгъл, успоредни и още няколко вида, за които ще направим отделно видео.

Следващият раздел е с линиите за чертане или така наречените контури. Всеки елемент в ELITECAD се дефинира с контур или линия. Дали ще направим първо контура и ще кажем направи стена от този контур или ще изберем инструмента за стени и с него ще начертаем стената, няма значение. Резултатът е един и същ. Получаваме параметрична стена дефинирана от контур, който можем да редактираме.

Следващият раздел са конструктивните елементи. В него ще намерите всички параметрични конструктивни елементи като стен, плоча, дупка в плоча.

Когато изберете даден конструктивен елемент, в горния toolbar се показват различните свойства и настройки за него.

Иконката с (P) от properties води до по подробните настройки за този елемент.

Избор на слоеве, материал и какво ли не. Иначе казано, параметрите на параметричния обект.

Всеки конструктивен елемент си има своите специфични настройки.

Както вече казах преди малко, конструктивните елементи могат да се дефинират като нарисуваме контур или като изберем вече зададен контур.

Когато изберем да чертаем контура в toolbar-а горе се появяват инструментите за чертане на контур.

Линия, полигон, правоъгълник и тн.

Същите можем да избираме и от самия курсор, като натиснем Tab.

Начертаваме правоъгълник. Когато правим стени, трябва да изберем и коя част на стената се дефинира от контура. Външната, средата или вътрешната. За външна стена избираме, външната част.

Когато искаме да променим даден елемент, първо го избираме. Виждаме точките, които го дефинират.

Цъкаме на някоя точка и в toolbar-а се появяват инструментите за редактиране на контур.

Същите можем да изведем и като натиснем Tab. Избираме как искаме да променим контура.

Запомнете, че отново никъде на задържаме левия бутон на мишката и нямаме драгване или влачене. Само цъкаме.